Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kontakt:  iod@ugpruchnik.pl